TEKLİF AL

Rent a car kasko teklifi için formu doldurun veya Whatsapp'dan teklif alın.

İLETİŞİM KURULACAK KİŞİ
ARAÇ ADEDİ
RUHSAT BİLGİLERİ

Rent A Car Kaskosu Gerçek ve Tüzel kişiler adına düzenlenebilir. Gerçek kişiler adına düzenlenen poliçelerde T.C Kimlik numarası ve araç ruhsat bilgileri Tüzel kişiler adına düzenlenecek poliçelerde Vergi Kimlik numarası ve ruhsat bilgileri yeterli olacaktır.

Rent A Car Kasko yapan bir çok sigorta şirketinde 10-15-20 araç gibi belli bir sayıda araç şartı koyarlar. Fakat firmamızdan yaptırmak istediğiniz Rent A Car Kasko poliçeleri için adet şartımız yoktur.  İster 1 adet aracınıza, isterseniz birden fazla aracınıza Rent A Car Kasko yapma olanağı firmamızda mevcuttur.

Pert (Ağır Hasar Kayıtlı) araçlarınıza da Rent A Car Kasko yapma olanağı sunuyoruz.

Ruhsatta Rent A Car firmanız adına olan araçlara Rent A Car Kasko yaptırdığınız gibi firmamızdan yaptıracağınız, farklı kişiler adına kayıtlı araçlara da Rent A Car Kasko yapma olanağı sunuyoruz. Yani şahsi birine ait bir araca da kendi Rent A Car firmanız üzerinden kira sözleşmesi yapmak suretiyle, firmamızdan Rent A Car Kasko yaptırabilirsiniz.

Firmamızdan yaptıracağınız Rent A Car Kasko poliçelerinde dilerseniz muafiyetsiz poliçe de satın alabilirsiniz. 

Rent A Car Kaskoda muafiyet; kasko hasarlarında olay başına sigortalıya düşen ödeme miktarı anlamına gelmektedir. Muafiyet oranı veya tutarı, aracın hasar yaptığı tarihteki piyasa rayiç bedeli üzerinden %1, %2'i, %4, 1.500 TL., 2.000 TL., 3.000 TL., 5.000 TL., 10.000 TL. olabilir.

Örnek Muafiyet;

  • Araç Bedeli: 100.000 TL.
  • Hasar Bedeli: 10.000 TL.
  • Muafiyet oranı: %1, yani araç bedelinin %1'i olan 1.000 TL.
    • 1.000 TL. olan muafiyet, 10.000 TL. olan hasar bedelinizden düşer. 9.000 TL. size ödenir.

Muafiyet oranı veya tutarı arttıkça, Rent A Car Kasko için ödeyeceğiniz sigorta ücreti de düşer.

Sigorta primleri Risklere göre belirlenir ve müşteri beyanıyla Poliçe yapılmaktadır. Hususi araç ile Rent A Car araç arasında var olan Risk farkı sigorta primlerinin hesabında kullanılan Risk çarpanlarını da değiştirmektedir. Rent A Car araca Hususi araç kaskosu yaptırılması ve aracın kasko hasarlarına uğraması halinde, bu durumun anlaşılmasıyla sigortacının hasar ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar. Bu durumun sebebi ise Sigortalının, Sigortacıya eksik ya da hatalı bildirim yapması ve bilerek veya bilmeden haksız kazanç elde etmesidir.

İnceleme sonucu aracın kiralık araç olarak kullanıldığı ispat edilirse sigortacının hasar ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar. Rent A Car Kasko ibareli Poliçelerde ise bu durumla karşı karşıya kalmazsınız.

Rent A Car Kasko Poliçesi sahipleri çekme ve çekilme işlemlerinden muafiyetsiz olarak yararlanabilmektedir Ayrıca, aracın kazası veya arızalanması durumunda Yol Yardım Hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabilir.

Rent A Car Kasko Poliçelerinde ikame araç  teminatı bulunmamaktadır.

Emniyeti Suistimal olarak da adlandırılan, kiralık aracın kiralayan tarafından çalınması teminatını Rent A Car Kasko poliçenize dahil edebiliriz.

Kazaya uğrayan aracın çalışmadığı günlerdeki kira kaybı teminat dahilinde değildir.

Piyasada diğer sigorta şirketlerinden satın alınan Rent A Car Kasko poliçelerindeki genel muafiyet cam hasarları için de dahildir. Yani tek başına cam hasarınızı ödemezler.

Firmamızdan yaptırdığınız Rent A Car Kasko poliçelerinde, uygun sigorta şirketi ile cam kırılması hasarı muafiyete tabi değildir. Yani kasko poliçesinde belirtilen genel muafiyet haricindedir. Ayrıca ödenir.